WEEK END FOOD מזון מורכב להחדרה
לאקווריום בזמן ההיעדרות הקצרה, הוא מתמוסס באיטיות במים ומזין כל מיני דגים טרופיים מים מתוקים בצורה מאוזנת.
100 ליטר
עד 8 דגים מחזיק מעמד
2 עד 3 ימים לכל טבליה.