HOLIDAY  FOOD מזון מורכב להחדרה

  • מזון מלא המספק לדגי אקווריום תזונה מאוזנת במהלך היעדרותך הממושכת.
  • הטבליות מתמוססות בהדרגה וניתן להאכיל בהן את הדגים.
  • ההזנה ניתנת לעיכול ואינה מכתימה את המים.
  • תכולת האריזה: 20 גרם (טבליה אחת)