מזון טבעי לדגי בריכה

מוצר זה שייך למגוון מוצרי “סרה טבע” אשר אינו מצריך כל צבע או חומרים משמרים. הצבעים של סוגי המזון השונים נובעים מהמרכיבים הטבעיים. תזונה מגוונת עם מרכיבים קרובים לטבע היא ההגנה הטובה ביותר מפני חוסרים, ותומכת בבריאות ובחיות הדגים בכל עונה. סוגי המזון של Nature מכילים אפוא מרכיבים טבעיים כגון ספירולינה, קריל או ארוחת חרקים בת קיימא של זחלי זבוב חיילים (הרמטיה). השלטים בצד הקדמי של האריזה מדגישים את המרכיבים הללו ואת כמויותיהם במזון.

sera.de